Stem

Stem

Bij een stemstoornis is er een afwijkende klank van de stem aanwezig, zoals heesheid en een schorre stem. Deze stemstoornis kan problemen opleveren tijdens het werk of in het sociale leven. Veel hangt af van hoe vaak de stem gebruikt wordt. Iemand die weinig hoeft te spreken in zijn werk zal de stem minder belasten dan iemand met een spreekberoep. De belastbaarheid van de stem verschilt ook per persoon. Een stemstoornis kan verschillende oorzaken hebben, zoals een slechte coordinatie van adem en stemgeven en stemplooiknobbeltjes.

De behandeling van een logopedist kan bestaan uit advisering over het stemgebruik, het aanleren van een juiste ademtechniek, koppeling van adem en stem en het onder controle houden van toonhoogte en volume. De logopedist kan verschillende methoden toepassen die tot het verbeteren van de stemkwaliteit kunnen leiden. meer informatie over stem.