Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, kunt u dit het beste eerst voorleggen aan uw behandelend logopedist. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de desbetreffende klachtenregeling.

De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.