Gehoor

Gehoor

Er zijn verschillende oorzaken voor gehoorproblemen, welke bij kinderen kunnen leiden tot problemen met de spraak en de taal. Hoe eerder gehoorproblemen bij kinderen worden gesignaleerd, hoe sneller er actie kan worden ondernomen om te werken aan de spraak- taalontwikkeling van het kind. Doofheid en slechthorendheid kan ook op latere leeftijd ontstaan, waardoor communicatieproblemen optreden.

De logopedische therapie kan bestaan uit spraak- en taaltraining, het leren van liplezen en het trainen van de luistervaardigheden.
meer informatie over gehoor.