Locaties 

Roden
Gezondheidscentrum Woldzoom
Woldzoom 2 H
9301 RA Roden

Peize
De Esrank
Zr. Kleveringastraat 101
9321 CK Peize

De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Aanmelden
Aanmelden kan telefonisch en via het aanmeldformulier.

  • Praktijk: 050 – 853 86 19
  • Mobiel:  06 – 34 76 44 97

Bij de aanmelding wordt gevraagd naar een aantal gegevens.

  • naam en adres
  • geboortedatum
  • reden van aanmelding / verwijzing
  • telefoonnummer
  • verzekeringgegevens

Vergoeding logopedie
Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Voor volwassenen geldt eerst het eigen risico.
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Logopedie is direct toegankelijk, een verwijsbrief van een huisarts of specialist is niet meer nodig. Dit geldt niet bij alle zorgverzekeraars.

stoel